Produkter inom Båt o Brygga

Verktyg inom tillverkning
Valknop på ett föremål

Tackelkammaren arbetar främst med linor och rep av hampa, tjärad & naturell, men i lika stor utsträckning även med konstgjord hampa, från främst Polyropes, som är väldigt likt hampan både i känsla och utseende.

Vi arbetar även med flätat eller slaget tågvirke, det som kunden vill ha.

Vi arbetar med traditionella verktyg och gör allt för hand.

Fördelen med den konstgjorda hampan är livslängden och tåligheten utan bekostnad av utseendet.


Vad erbjuder vi då inom Båt o Brygga?


Förtöjningsgods

Vi erbjuder nytillverkning av förtöjningsgods enligt gamla traditioner med handgjorda splitsar och taglingar. Helt enligt kunds önskemål så långt

det är möjligt, både vad det gäller tillverkare och funktion.

Har du slitna förtöjningstampar så kan de ofta räddas och användas vidare nästkommande säsong för annat syfte?

Kontakta oss så kan du få råd om hur.


Bryggor mm

Vill du ha rep istället för traditionella ribbor i impregnerat trä på din brygga eller väg till bryggan? Med rep får du en mjuk och luftig känsla. Detta går även att göra på äldre bryggor som eventuellt bara behöver en uppfrächning. Vi gör även badstegar i  impregnerat trä till badbryggan eller båtbryggan. Kontakta oss om du vill veta mer.


Fancyknots

Vi tillverkar armband, nyckelringar, repmattor etc.

Utsmyckningar i form av valknopar, fallrepsknopar mm. i inredningar och på tex rokulten i båten, endast fantasin sätter gränsen.


Egna idéer

Har du egna idéer om vad ett rep skall vara så kontakta oss så kan

vi säkert hitta en lösning?

Antingen genom konsultation eller utförande av din egna idé.


Utbildningar klicka här!


Armband av tjärad hampa